Cardedeu convoca ajudes a la contractació per fomentar la millora de l'ocupabilitat de persones en s
14/07/2022

Cardedeu convoca ajudes a la contractació per fomentar la millora de l’ocupabilitat de persones en s

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria de l’any 2022 per a la presentació de sol·licituds per part de les empreses amb domicili fiscal preferentment a Cardedeu, Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor, per a la concessió d’ajuts a la contractació de persones en situació d’atur que no estiguin executant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o d’altri). A efectes d’aquesta convocatòria no es consideren subvencionables les persones treballadores amb contracte fix discontinu que hagin tingut una relació laboral amb l’empresa sol·licitant durant els 12 mesos anteriors a la sol·licitud.Per a aquesta convocatòria, els requisits específics de les persones destinatàries són:1.            Persones aturades que no estiguin executant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o d’altri), i estiguin inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones Demandants d’Ocupació No Ocupades (DONO) com a mínim el dia abans de la contractació.2.            Persones inscrites als Serveis Locals d’Ocupació gestionats per l’Ajuntament de Cardedeu, preferiblement menors de 30 anys o majors de 45 anys, o bé que hagin participat acció formativa de l’àrea de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Cardedeu, de les convocatòries següents:Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 (Diputació) Projecte Reactivació de l’ocupació 2021 (Diputació) Projecte específic del Catàleg de Diputació 2021 FOAP 2021 PTT-PFI 2021 FOAP 2022 PTT-PFI 2022 Curs de reparació i manteniment de bicicletes 2022. L’import màxim destinat a la concessió d’aquests ajuts és de 24.400 €, a càrrec de la partida pressupostària 17-24100-48099 del pressupost municipal per a l’anualitat 2022.Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveu a la convocatòria.El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’agost del 2022. Enllaç a la informació al BOPB. Més informació: marrabal@pimec.org
Compartir:

linkedin share button