Tots els detalls dels ajuts a l’autoconsum i l’emmagatzematge
14/12/2021

Tots els detalls dels ajuts a l’autoconsum i l’emmagatzematge

Des d’avui pots presentar la sol·licitud per als ajuts a l’autoconsum i l’emmagatzematge. T’expliquem quines són les empreses beneficiàries, inversions ele
 PROGRAMAAjuts a l’autoconsum i l’emmagatzematge FITXA TÈCNICAAdministracióGeneralitatDepartamentInstitut Català de l’EnergiaEmpresa ElegiblePersones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques que ofereixin béns o serveis al mercat.Comunitats d’energia*La sol·licitud ha de ser presentada per la persona o entitat propietària de la instal·lació, que pugui acreditar el pagament de les factures associades a l’actuació subvencionada (la qual ha de romandre en la seva propietat almenys 5 anys)SectorCNAE programa 1: grups G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R o S.CNAE programa 2: grups A01, excepte 017, B,C,D,E o F.Finalitat subvencióEficiència energèticaTipologia convocatòriaConcessió reglada (per ordre d’entrada)Inversions elegiblesTipologia 1: Autoconsum en el sector dels serveis, amb emmagatzematge o sense.Tipologia 2: Autoconsum en altres sectors productius, amb emmagatzematge o sense.Tipologia 3: Emmagatzematge en els sectors dels serveis i altres sectors productius.Costos elegibles: Inversió en equips i materials, costos d’execució d’obres, equipaments electromecànics, hidràulics i de control, Sistemes elèctrics generals d’AT i BT, Sistemes de gestió i monitoratge, Sistemes de mesures del recurs, Obra civil relacionada amb el projecte, Cost desmantellament instal·lacions existents, Costos de redacció de projectes o memòries tècniques, Costos de direcció facultativa, Coordinació de seguretat i salut de l’obra, Costos de gestió de sol·licitud i justificació d’ajut.Costos NO elegibles: IVA, Despeses pròpies de personal o generals, Estudis d’impacte ambiental i costos de visats de projectes tècnics, Despeses de promoció del projecte, Autoritzacions administratives, llicències, permisos, avals, taxes, Despeses d’adquisició o lloguer de terrenys, Assegurances, Vigilància i seguretat durant l’obra,  Adequació d’accessos i Despeses financeres.Tecnologies subvencionablesAutoconsum: fotovoltaica i eòlica (instal·lacions connectades i aïllades de la xarxa)Emmagatzematge: Capacitat ≤2 kWh/kW, excloses plom-àcid.Import ajutLa subvenció es calcularà com un percentatge sobre el total de costos subvencionables.Fotovoltaica: Petita empresa 35% (=
Compartir:

linkedin share button