Adhesió a l’acord de Barcelona per la Salut Mental a la Feina
27/12/2022

Adhesió a l’acord de Barcelona per la Salut Mental a la Feina

L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, han subscrit el primer Acord per vetllar per la salut mental a la feina.  L’objectiu de l’Acord és promoure mesures que ajudin a vetllar la salut mental a l’àmbit laboral.  En aquesta línia, l’Acord presenta una sèrie de principis a treballar per part de totes les organitzacions signants i un mecanisme de governança que facilita que aquest acord sigui un instrument viu i en evolució constant.  En el marc d’aquest Acord es compartiran bones pràctiques i recursos que poden ajudar a avançar col·lectivament en aquest àmbit.  Tota la informació amb relació a l’Acord la trobareu en aquest enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/acord-de-ciutat-cuidar-la-salut-mental-la-feina Us animem que la vostra organització s’adhereixi a l’Acord a través d’aquest formulari: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/578839?lang=ca En el marc d’aquest Acord es compartiran bones pràctiques i recursos que poden ajudar a avançar col·lectivament en aquest àmbit.  Persona de contacte: Josep Mª Cuberes jmcuberes@pimec.org
Compartir:

linkedin share button